Make your own free website on Tripod.com
Hier is de oplossing voor de Team-weg:

Team: Algiers

Ga naar Algiers. Loop over de markt en ga het steegje achterin in. Pak het masker en geef het aan de handelaar. Vraag wat het kost en je krijgt het gratis. Loop terug over de markt en ga naar Monte Carlo.

Team: Monte Carlo

Kijk net zolang naar mensen totdat je Trottier tegenkomt (Hij heeft grijs haar en een bruin jasje). Praat met hem. Vraag of hij Trottier is. Zeg dat je Dr. Indiana Jones bent. Vraag wat hij over Atlantis weet en beantwoordt zijn vraag net zoals in Plato's Dialog staat. Zeg hem dat Madame Sophia in de stad is, en zeg ook dat dit zijn enige kans is. Loop het hotel in. Zeg tegen Sophia dat ze met de seance met Trottier kan beginnen. Zeg adt Nur-Ab-Sal een bewijs wil om zeker te weten dat Trottier in Atlantis gelooft. Beantwoordt nu zijn vragen, totdathij vraagt hoeveel vingers hij achter zijn rug opsteekt. Deze vraag beantwoordt je altijd fout. Verontschuldig je, en praat even met Indiana. Vraag of hij het overneemt. Open het kastje onderin. Pak de zaklamp. Pak het laken. Open het elektriciteits-kastje. Gebruik de stroom-onderbreker. Gebruik het laken. Gebruik de zaklamp. Gebruik het masker. Leg het laken en de zaklamp terug. Open de deur en gebruik de taxi. Ga naar Algiers.

Team: Algiers

Loop over de markt en ga het steegje in. Geef de zonne-steen aan de handelaar. Hij zal zeggen dat hij Omar is. Blijf zeggen dat je niet opgeeft. Je ziet nu een kort filmpje. Ruil je masker tegen iets anders. Loop naar de markt. Praat met de handelaar in het overdekte kraampje. Probeer nu wat je net van Omar hebt gekregen te ruilen tegen een duif. Als de handelaar dit niet wil, moet je terug naar Omar en bij hem iets anders vragen, en dan bij de handelaar opnieuw proberen een duif te krijgen. Je moet zo net zolang doorgaan totdat je de duif hebt. (Na een tijdje zal de handelaar zeggen wat zijn favoriete kleur is. Neem dan alleen nog dingen van deze kleur aan). Praat met de messenwerper. Praat met Sophia. Zeg dat je de messenwerper moet helpen en zeg dat het heel veilig is. Duw haar nu. Je zal een mes krijgen. Loop iets naar rechts en geef de duif aan de bedelaar. Loop de trap op. Geef het ballon-kaartje aan de eigenaar van de ballon. Gebruik de ballon. Je stijgt op. Gebruik het mes met de ballon. Nu moet je met de ballon door de woestijn rijden en steeds bij Nomadenkampen stoppen. Vraag aan de Nomaden wat ze op de kaart herkennen, net zolang totdat er eentje zegt dat de 'X' vlakbij is. Ga naar de 'X' (deze zie je nu op de kaart). Je wordt uit de lucht geschoten en je komt bij een opgraving. Loop naar links en Sophia zal in een gat zakken. Open de benzinetank van de vrachtwagen. Open ook de deur. Klim de ladder af en pak de slang, een stok uit de scheepsromp en de vaas. Klim weer naar boven en ga naar de vrachtwagen. Gebruik de slang in de bezine-tank en gebruik de vaas op het uiteinde van de slang. Klim de ladder weer af en ga naar de generator. Open de metalen kap en gebruik de vaas op het benzine-tankje. Druk op het "kleine metaalding" en het licht gaat aan. Pak het kleine stukje hout. Gebruik de stok uit de scheepsromp op de brokkelige muur rechts en gebruik dan het kleine stukje hout op de muurschildering die je vindt. Gebruik de zonne-steen op het kleine stukje hout en druk hierop. Draai hem precies zoals in Plato's Dialog staat beschreven en druk op het stukje hout. Een geheime deur opent en Sophia komt hieruit te voorschijn met een barnsteenvis en een verdeelkap. Pak de zonne-steen. Druk op het knopje van de generator. Open de generator. Pak de bougie. Klim de ladder op. Gebruik de verdeelkap op de motor van de vrachtwagen. Gebruik de bougie op de andere bougie in de motor. Gebruik de vrachtwagen. Ga nu naar Creta.

Team: Creta

Loop helemaal naar links en je komt bij een weg. Volg deze weg en je komt bij de overblijfselen van een oude stad. Loop eerst de brug op en ga helemaal naar links. Pak het Meet-werktuig en loop terug naar de brug. Loop nu onder de brug door, helemaal naar links. Pak steeds stenen op, net zolang totdat je twee beeldjes hebt ondekt. Ga de ingangen in, net zoland tot je een muurschildering ziet. Kijk hiernaar en ga weer naar buiten. Gebruik het meet-werktuig op de beeldjes. Je moet er doorheen kijken, en net zolang ermee sturen totdat je de hoorns ziet. Zorg dat je precies tegen de rand van de linker of rechter hoorn kijkt. Ga weer naar het gewone beeld en als je naar de goede hoorn hebt gekeken zie je een streep verschijnen. Neem het meet-werktuig weer mee en doe dit ook bij het andere beeld en je ziet de plaats waar de twee strepen elkaar raken. Gebruik de stok uit de scheepsromp op deze plaats en je vindt een maansteen. Loop naar rechts, naar een plek waar je twee deuren in de berg ziet en plaats de twee stenen op het paaltje dat je hier ziet. Draai ze zoals in Plato's Dialog staat beschreven en druk op het stukje hout. Een van de deuren in de berg opent. Pak de stenen weer op. Ga de deur in.

Team: Creta Doolhof

Pak twee van de standbeeld-hoofdjes. Loop de doorgang door, en gebruik je zweep op het laatstje standbeeld-hoofdje. Loop de trap op, en dan de linker deur door. Gebruik alle standbeeld-hoofdjes op de plank. Loop nu de linker deur bovenin in en gebruik je zweep op het grote standbeeld-hoofd. Ga ook op de drukplaat staan. Hier vind je je oude vriend professor Sternhart. Pak de staf. Pak de wereld-steen. Kijk naar de waterval en gebruik de ketting. Loop naar rechts, weer naar rechts, en dan naar links. Je bent weer in de kamer met de plank met de standbeeld-hoofdjes erop. Ga de geopende deur in. Klim naar boven en loop naar rechts. Gebruik de stok op het blokje hout. Loop terug naar links, boven en dan naar rechts, en weer naar rechts. Gebruik de stok op de mond, en de lift gaat naar boven. Pak het gouden kistje. Loop terug naar de kamer met de plank met de standbeeld-hoofdjes. Loop de deur linksboven in. Ga weer op de lift staan. Loop door de deur achterin. Praat met Sophia. Vraag of ze in het gat wil klimmen. Zeg dat ze er toch niet doorpast. Zeg dat de doorgang te smal is. Zeg dat Sophia er met geluk doorheen kan klimmen. Ga de deur in. Loop de trap op. Open het kistje. Stop je Orichalcum parels in het kistje. Sluit het kistje. Praat met Sophia. Zeg dat haar halsband de Orichalcum-detektor stoort. Zeg dat je hem in de kist wil doen. Gebruik de barnsteenvis. Gebruik nu het stuk uit de scheepsromp op de muur. Je zult zien dat een deur verschijnt. Druk tegen deze deur en loop naar binnen. Pak de parel Orichalcum en loop naar rechts. Gebruik de stenen op het paaltje en draai ze zoals in Plato's Dialog staat. Druk op het paaltje. Pak de stenen op en loop de geopende deur in. Kerner komt nu te voorschijn en neemt Sophia mee. Gebruik het stuk uit de scheepsromp op de rechter muur. Je komt nu ziet een stuk film en komt dan weer op Creta.

Team: Creta

Loop naar de duikboot.

Team: U-Boot

Open het luik. Sla de kapitein in elkaar. Druk tegen de grote hendel. Gebruik de intercom. Zeg dat iedereen naar het torpedo-roer moet. Klim naar beneden. Loop naar links. Pak het brood. Pak de worst. Gebruik de worst met het brood. Pak het kopje. Open het luik. Gebruik het kopje (of de vaas) met het lekkende batterij-zuur. Loop naar rechts. Klim naar boven. Gebruik de intercom. Zeg dat iedereen naar de boeg moet. Klim naar beneden. Loop iets naar rechts. Open het luik wat vlak boven Kerner en Ubermann zit. Klim naar beneden. Gebruik het zuur in het kopje met de kluis. Loop weer naar de intercom en zeg dat iedereen naar het torpedo-roer moet. Klim naar beneden. Loop naar links. Ga het luik in. Loop naar rechts. Praat met Sophia. Zeg dat je een plan hebt. Zeg dat Sophia de wacht moet afleiden. Loop naar de wachter. Praat met hem en Sophia slaat hem bewusteloos. Gebruik het sleuteltje met het stuur. Pak de ontstopper. Klim helemaal naar boven. Gebruik de ontstopper met de afgebroken hendel. Druk tegen de hendel. Klim naar beneden. Druk tegen het stuur. Loop naar links. Druk tegen beide hendels. Stuur het schip nu zo, zodat het in het gat terechtkomt. Als dit lukt, kom je in de ontvangstkamer van Atlantis.

Bekijk de oplossing voor Atlantis

Terug naar de TNMP