Make your own free website on Tripod.com

Wat is een wortel precies?

NIELS: Tom, wat is een wortel precies?

TOM: Van iets wiskundigs?

PCL: Of biologisch?

NIELS: Nou, gewoon een wortel. Die konijnen eten.

TOM: Wiskundige wortels zijn bio-onlogisch.

PCL: Biologische wortels zijn bio-logisch.

NIELS: Maar een wortel die je kan eten, daar kunnen toch ook wortels aangroeien. Dus de wortels vergroten de wortel. Een wiskundige wortel van een wortel verkleint hem, of niet?

TOM: De wortel van een wortel wordt lastig, omdat als je de eerste wortel al niet weet, de tweede wortel waarschijnlijk wel kleiner is, dus dat de wiskundige wortel waarschijnlijk ook kleiner is -ik had het over de biologische wortel voor de stomkoppen-, want een wortel van een wortel blijft een wortel, tenzij je hem opeet, dan heb je alleen nog de grondwortels.

PCL: Huh?

NIELS: Maar wat jij zei over wiskundige wortels Tom, dat klopt niet altijd. bij een getal tussen 0 en 1, of een negatief getal klopt het niet. Neem je de wortel van 0.125, krijg je 0.25. Hier weer de wortel van is 0.5!

TOM: Wortels van negatieve getallen bestaan niet, omdat dat dan zou betekenen dat boomwortels omhoog zouden groeien en dit klopt niet. Van die getallen tussen 0 en 1 is het logisch, want een expontiele groei van 0,25 zou betekenen dat de boomwortel krimpt en dit kan niet, dus moet de wortel van een getal tussen 0 en 1 wel groter worden.

PCL: Ja maar eh, laat maar zitten...

NIELS: Maar als een negatieve wortel omhoog zou groeien, en een positieve omlaag, en eentje van nul niet, dan zou een wortel van 0 tot 1 dus met een zeer kleine hoek omhoog moeten groeien.

PCL: Ik kap er mee, ik begrijp er geen zak van.

TOM: Maar als een wortel vanaf zijn begin groei 0 heeft, dan is er helemaal geen wortel! De wiskundige wortel van 0 is ook 0, want niets kan wel iets worden, maar niet zomaar.

NIELS: Nee, daarvoor moet je extra mest toevoegen, dan wordt de expontiele groei groter. Bij een expontiele groei wordt de groeifactor steeds groter. Als een wortel dus met groei 0.2 begint, en met 2 eindigt, groeit hij dus eerst schuin omlaag, en dan recht naar beneden vanaf de 0?

TOM: Nee! Als de wortel eerst groei 0.2 heeft, dan krimpt de wortel en dit is onmogelijk! Hoe kan een wortel nu eerst krimpen als hij er nog niet eens is? Bovendien, wie zegt dat een wortel geen lineare groei heeft!?

NIELS: Nee, hij is er al wel. In het begin heeft hij groeifactor 0. En iets tot de 0de is 1, dus is er toch al iets in het begin.

TOM: Kijk bij groeifactor 0.2 dan krimpt die wortel 20 procent. Bij 1.20 groeit hij 20 procent. Kijk omdat iets tot de nulde 1 is, betekent dit nog niet dat er al iets aanwezig is. Dit is namelijk niet wiskundig te verklaren dat die wortel uit het niets komt.

PCL: Zullen we maar eens met deze discussie kappen, de lezers zullen het ook wel niet meer begrijpen?

NIELS: NEE!!!

TOM: NEE!!!

PCL: Oh.

NIELS: Als de groeifactor 0.2 is, krimpt hij niet 20, maar 80 procent.

TOM: Shit! Wat een vreselijke vergissing van mij, hier heb je natuurlijk gelijk. Maar jij zei eerst dat die wortel groeide met groeifactor 0.2.

NIELS: Groeien en krimpen zijn relatief. Naar beneden groeien kan je ook als krimpen opvatten. Alle wortels in de natuur groeien naar beneden, dus eigenlijk krimpen alle wortels? Uhh... foutje.

TOM: Nee. Want een wortel kan ook echt krimpen, dan wordt hij kleiner!!! Dit is compleet anders naar beneden groeien. Een wortel groeit nooit negatief, omdat hij ALTIJD naar beneden groeit, dus naar boven zou negatief zijn, maar dit gebeurd waarschijnlijk nooit.

NIELS: Zullen we dit probleem aan de lezers voorleggen?

TOM: Ja, dat is goed, maar ik bedacht me net dat een wortel nooit echt negatief kan groeien bij exponteniele groei, want expontiele groei ligt altijd tussen 0 en oneindig groter, dus het is nooit "echt" negatieve groei.

NIELS: Een wortel kan krimpen, want als je een wortel die je bij de groentenboer kan kopen in de zon laat liggen krimpt ie toch. Maar ja de lezersvraag...

TOM: Ik had het over boomwortels... Nouja, we vragen het aan de lezers:

Naar welke kant groeit een wortel met een expotentiele groei tussen 0 en 1?
Schuin omhoog.
Schuin omlaag.
De wortel groeit lineair.
Dit kan niet, want dan krimpt hij.

NIELS: Zo.